Wynajem samochodów w Warszawie to jednocześnie znajomość tachografu

Wynajem samochodów Warszawa! Czym jest tachograf?


Tachograf jest szybkościomierzem i licznikiem zespolonym z zegarem, zasilany jest przez oddzielny bezpiecznik nawet w przypadku odłączenia akumulatorów przez wyłącznik główny. Dzięki temu urządzeniu można monitorować prędkość samochodu i czas pracy kierowcy, w sytuacji gdy decydują się na wynajem samochodów Warszawa http://www.4rent.waw.pl. Tachografy muszą być zakładane w samochodach ciężarowych powyżej 3,5 tony DMC, w Polsce natomiast tachografy obowiązują w samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton, a także we wszystkich autobusach powyżej 9 miejsc łącznie z kierowcą, z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej oraz pojazdów sił zbrojnych.


Pewien czas temu w Polsce tachografy produkowała firma Mera-poltik, jednak zegary te nie znaczyły rodzaju pracy, więc jadąc za granicę oprócz tachografu trzeba było wypełniać książkę. Jednak był plus tej sytuacji, tachograf ten można było napełnić siedmioma tarczkami, które się automatycznie zmieniały przez cały tydzień. Europejskie zaś trzeba zmieniać co 24 godziny. Obecnie w autach starszych niż rok można spotkać tradycyjne okrągłe tachografy, zaś w nowych elektroniczne, które zapełniają się tradycyjną okrągłą tarczką, bądź otrzymywany jest wydruk na taśmie jak EKG. Tarczki tacho można kupować na stacjach benzynowych, ale ich kolory są zróżnicowane - na przykład w sytuacji, gdy chodzi o wynajem samochodów Warszawa. Dostępne są one z drukiem czarnym, zielonym i czerwonym. 


Zapis na tarczkach podczas kontroli odczytywane są: na oko, przyrządem optycznym lub w specjalnym czytniku komputera, który jest najdokładniejszy. Ciekawostką jest to, że komputer czyta tylko tarczki z czarnym nadrukiem. Na tarczce zaznaczany jest typ pracy, który jest nastawiany pokrętłem w części czołowej tachografu. W nowszych aparatach pokrętło może być nastawione na odpoczynek, jednak w przypadku jazdy na tarcze rysik automatycznie będzie kreślił pracę. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez samochód drogę, jego chwilową prędkość, a także tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, pełnienia dyżuru przy pojeździe czy też odpoczynku. Niektóre typy tachografów dodatkowo rejestrują także chwilową prędkość obrotową wału korbowego silnika w samochodach uczestniczących w wynajem samochodów Warszawa.


Przez wzgląd na bezpieczeństwo na drogach, wiele państw wprowadziło ograniczenia czasu pracy kierowców niektórych pojazdów, takich jak np. autobusy (wszystkie pojazdy zdolne do przewozu więcej niż 9 pasażerów), czy ciężarówki (cięższe od 3,5 t DMC), samochody dostawcze także wymagają limitowania czasu pracy kierowcy. Przy wykonywaniu tego typu nakazów pomocny jest tachograf, którego zapisy służą do określenia czasu pracy kierowcy. Tachografy analogowe zapisują czas przebywania kierowcy za kierownicą na woskowanych dyskach papierowych. Urządzenia te są podatne na fałszowanie i dlatego są zastępowane przez tachografy cyfrowe, które zapisują zakodowane dane w swojej wewnętrznej pamięci oraz na zewnętrznych kartach chipowych. Warto mieć to na uwadze decydując się na wynajem samochodów Warszawa.


Jazda bez tachografu obejmuje kategorie przewozów: przewóz osób na linii regularnej, gdzie długości trasy jest do 50 km, pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości, która nie przekracza 40 km/h; pojazdami, które stanowią własność sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił, które są odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego lub są wynajmowane przez nie bez kierowcy, gdy przewóz realizowany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą; pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych ukierunkowanych niekiedy na wynajem samochodów Warszawa.


Obowiązek stosowania tachografów cyfrowych na obszarze Unii Europejskiej wszedł w życie 1 maja 2006 r. po opublikowaniu 11 kwietnia 2006 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu i Rady Europy w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85). Wydawanie kart elektronicznych do tachografów cyfrowych jest obowiązkiem każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych organem wydającym karty w Polsce jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PWPW S.A. posiada niezaprzeczalne zalety, które przeznaczają ją do roli lidera wśród dostawców tego produktu PWPW S.A. jako podmiot wydający karty odpowiedzialny jest za wydawanie w odniesieniu do wynajem samochodów Warszawa. Jest tutaj mowa o karcie kierowcy – dla kierowców, którzy wykonują przejazdy samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe w celu rejestracji czasu i przebiegu jazdy.


Decydując się na wynajem samochodów Warszawa nie należy zapominać o kartach warsztatowych - dla uprawnionych techników, którzy zajmują się obsługą serwisową tachografów cyfrowych. Karty te zabezpieczone są PIN-em i personalizowane dla technika warsztatowego.


W odniesieniu do wynajem samochodów Warszawa warto jest również zwrócić uwagę na karty przedsiębiorstw – dla firm, które zajmują się przewozem drogowym osób oraz towarów, służą one do blokowania i odblokowywania tachografów w celu zabezpieczenia dostępu do danych przedsiębiorstwa.