Outsourcing sprzedaży a nakierowanie na karty płatnicze

Outsourcing sprzedaży! Istota korzystania z kart płatniczych


Karta płatnicza to kawałek plastiku o wymiarach określonych przez normy międzynarodowe, posiadający szatę graficzną charakterystyczną dla podmiotu, który ją wydaje, zawierający pasek magnetyczny lub mikroprocesor. Pojęcie karty płatniczej może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, zarówno jako instrument bezgotówkowych rozliczeń bankowych, który ma moc umarzania zobowiązań, jak również znak legitymujący, bądź upoważniający jego posiadacza do wykonywania określonych czynności. Wtedy warto jest postawić na outsourcing sprzedaży http://oexcursor.pl/.


Karta płatnicza to dokument o ustalonym wyglądzie i treści, umożliwiający posiadaczowi bezgotówkowe dokonywanie płatności za towary i usługi w określonych w umowie o wydanie karty podmiotach, na określonej w tej umowie zasadach. Pamiętajmy, żeby w takich sytuacjach nie zapominać o outsourcing sprzedaży. Pod pojęciem karty płatniczej rozumie się standaryzowaną kartę, która została wydaną przez uprawnionego emitenta w ramach funkcjonowania systemu rozliczeń w celu przekazania w użytkowanie posiadaczowi, który za jej pomocą dokonuje operacji akceptowalnej płatności bezgotówkowej oraz innych operacji typu transferowego. W definicji tej można wyłonić cztery istotne elementy charakteryzujące kartę płatniczą. Tak więc, karta musi być standardowa, jej wystawcą jest odpowiednia instytucja - najczęściej bank. 


Ponadto karta musi być włączona do jednego z systemów rozliczeń, zaś płatności dokonywane za pomocą karty muszą być akceptowalne, gdyż w przeciwnym razie nie można mówić o sprawnie funkcjonującym systemie płatniczym. Karty płatnicze są kartami plastikowymi, funkcjonującymi obok kart bankomatowych, identyfikacyjnych, rabatowych i innych. Tak więc na przykład przy odbiorze karty z banku, należy: natychmiast podpisać kartę w polu przeznaczonym do tego celu; zapamiętać numer identyfikacyjny PIN, nie należy go nigdzie zapisywać; ustalając swój numer PIN lub zmieniając numer uprzednio otrzymany, unikać łatwych kombinacji, takich jak na przykład nasza data urodzin; naszego numeru PIN nie wolno ujawniać nikomu.


Z kolei w warunkach domowych i podczas dokonywania zakupów powinno się: zachować potwierdzenia zapłaty i wydruki z bankomatu, po czym porównać je z wyciągami otrzymywanymi z banku; w wypadku stwierdzenia niezgodności lub natrafienia na transakcję, której nie możemy sobie przypomnieć, należy natychmiast skontaktować się z bankiem-wydawcą karty; numery karty trzeba spisać - wraz z numerami telefonów, pod które zadzwonimy w wypadku utraty karty. Wtedy warto również przytoczyć outsourcing sprzedaży stricte ukierunkowany na posługiwanie się kartami płatniczymi w firmach.


Na uwagę również zasługuje fakt, że przed zatwierdzeniem transakcji podpisem lub przez wprowadzenie kodu PIN trzeba sprawdzić kwotę na wydruku lub na ekranie czytnika kart; upewnić się, że sprzedawca zwraca nam kartę wraz z kopią dowodu kasowego; powinniśmy pilnować karty, pamiętając o kieszonkowcach; nie należy zostawiać karty w samochodzie. Natomiast w trakcie dokonywania zakupów przez Internet, zamówień pocztowych i telefonicznych trzeba mieć na uwadze to, aby: dokonywać zakupów u znanych nam sprzedawców internetowych, jeżeli jednak ich nie znamy – najpierw powinniśmy sprawdzić, czy zasługują na zaufanie; ujawniać numer naszej karty tylko tym sprzedawcom, co do których nie mamy żadnych wątpliwości oraz czy nie należy nigdy ujawniać naszego kodu PIN.


Zastosowanie kart płatniczych wykazuje ogromną dynamikę i znajduje coraz więcej zwolenników. Wynika to z faktu, że dają one bezpieczeństwo ich posiadaczom, możliwość płacenia za ich pomocą w punktach sprzedaży detalicznej oraz, co jest istotne, możliwość zadłużania się posiadaczowi karty do wysokości przyznanego limitu . Wprowadzenie technologii informacyjnych do finansów i bankowości niesie za sobą korzyści jak i zagrożenia. Jednocześnie wprowadzenie technologii komunikacyjnych i informatycznych, umożliwia redukcję kosztów i zwiększenie pracy w oddziałach bankowych, gdzie swoje miejsce znajduje również outsourcing sprzedaży. Bankowość elektroniczna przynosi wymierne korzyści. Zapewniony jest szybki dostęp do usług finansowych, a to pozwala na zaoszczędzenie czasu (a tym samym i pieniędzy) oraz zwiększenie komfortu uzyskiwania dokładnych informacji z zakresu dokonywanych operacji finansowych. Systemy bankowości elektronicznej współpracują z systemami finansowo-księgowymi, co pozwala globalnie zarządzać finansami przedsiębiorstw bez konieczności ręcznego przenoszenia danych, wpisywania przelewów czy innych koniecznych dyspozycji. Karty płatnicze zrewolucjonizowały sposoby płatności.


Przedstawiając outsourcing sprzedaży nie należy zapominać, że posiadacz takiej karty nie musi nosić ze sobą gotówki, bo przy pomocy karty może regulować swoje zobowiązania z różnych tytułów. Zastosowanie takich kart idzie w dwóch kierunkach: regulowanie płatności za towary i usługi oraz podejmowanie w bankomatach drobnych kwot gotówki. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne ułatwiają pracę na skutek automatyzacji wielu czynności, a co najważniejsze istnieje stała łączność z centrum rozliczeniowym kart. Wszelkie zastrzeżenia na bieżąco wprowadzane do systemu przez centrum są natychmiast uwzględniane podczas sprawdzania kart, co skuteczniej zapobiega nadużyciom. W odniesieniu do outsourcing sprzedaży zaznacza się również, że pełna informacja o każdej transakcji zarejestrowana przez terminal jest automatycznie przekazana do centrum, więc ten cykl rozliczeniowy ulega istotnemu skróceniu. Zapłata plastikowym pieniądzem eliminuje pośrednictwo gotówki, chroni płatników przed zgubieniem i rabunkiem noszonych przy sobie pieniędzy. Z kolei po stronie jednostek, które przyjmują zapłatę w tej formie eliminuje kłopotliwe czynności liczenia i sprawdzania pieniędzy czy nie są fałszywe, wpłacania do banku i zapewniana gotówce bezpieczeństwa. Korzyści są dwustronne, więc zainteresowanie nimi spowodowało dynamiczny rozwój form zapłaty przy pomocy kart płatniczych. Podejmowanie w bankomatach gotówki jest czynnością z punktu widzenia posługującego się kartą płatniczą bardzo proste. Nowe generacje bankomatów wykonują nie tylko funkcje kasjera ale także inne dyspozycje klientów dotyczące rozliczeń, lokat, przeglądu sald, generowania wyciągów.