Czym są gazy obojętne i jakie mają zastosowanie?

Gazy to różne rodzaje substancji, które występują w gazowym stanie skupienia. Wśród nich znajdują się również gazy obojętne. Czym dokładnie są tego rodzaju gazy i jakie mają one zastosowanie?

 

Z gazami stykamy się na co dzień – to między innymi tlen czy azot w powietrzu. Najczęściej jednak termin ten stosowany jest w stosunku do gazów, które mają określone, przemysłowe zastosowanie.

 

Gazy mają różne właściwości, które wpływają również na ich zastosowanie. Skupmy się tutaj na jednym ich typie, a mianowicie na gazach obojętnych. Czym dokładnie są tego rodzaju gazy i gdzie są używane?

 

Gazy obojętne http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html – co to jest?

Pod pojęciem gazów obojętnych znajdują się takie gazy, które są obojętne chemicznie. Gazy obojętne w warunkach danej reakcji chemicznej nie biorą udziału w jej przebiegu. Nie wpływają one wobec tego na wynik reakcji.

 

Gazy obojętne są zatem bezpieczne ze względu na to, że nie uczestniczą w reakcjach chemicznych. To spowodowało również, że mają one szerokie zastosowanie.

 

Rodzaje gazów obojętnych:

·        azot

·        dwutlenek węgla

·        gazy szlachetne – helowce, czyli hel, neon, argon, krypton, ksenon i radon

 

Jakie są zastosowania gazów obojętnych?

Obecnie gazy obojętne mają dość szerokie zastosowanie, co wynika z ich właściwości.

 

Przykładowo, gazy obojętne są używane w trakcie tych reakcji chemicznych, które mogą zostać zakłócone ze względu na powstawanie niepożądanych produktów ubocznych, na przykład wydzielani się tlenu czy pary wodnej.

 

Także popularne jest gaszenie gazem jako alternatywa dla gaszenia wodą. Wygaszenie pożaru polega wtedy na częściowym zastąpieniu tlenu w pomieszczeniu gaszonym. W rezultacie pożar zmniejsza się, ponieważ na jego rozprzestrzenianie ma wpływ dostęp powietrza z tlenem. Jako gazy obojętne stosuje się wtedy mieszaniny, które zawierają azot, argon, niewielkie ilości dwutlenku węgla.

 

Inne zastosowania gazów obojętnych:

·        tworzenie atmosfer ochronnych, na przykład w branży chemicznej, spożywczej

·        tworzenie atmosfer przeciwpożarowych

·        przedmuchiwanie instalacji oraz urządzeń

·        zamrażanie i konserwacja materiałów biologicznych, aparatury medycznej

·        wybrane zabiegi chirurgiczne

·        zapobieganie utlenianiu się metali podczas produkcji

·        uzdatnianie wody pitnej

·        zamrażanie ziemi

·        chłodzenie betonu podczas jego tężenia

·        wykrywanie nieszczelności w instalacjach

·        jako osłona podczas spawania

 

Zatem gazy obojętne mają obecnie bardzo szerokie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach – z nimi prowadzenie wielu prac jest jeszcze efektywniejsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze.