Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód jest dokumentem, który przygotowywany jest w celu wzięcia rozwodu. Jakie powinien zawierać elementy?

 

Aby sąd mógł rozpocząć rozpatrywanie rozwodu pomiędzy małżonkami, jeden z nich musi wnieść do sądu pozew rozwodowy. Jest to dokument, który jest niezbędny do zapoczątkowania procesu rozwodowego.

 

Pozew o rozwód tylko na piśmie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozew o rozwód musi posiadać postać pisemną.

 

Dokument może być przygotowany na komputerze, ale następnie należy go wydrukować i złożyć na nim swój podpis. Oczywiści, można przygotować go także odręcznie.

 

Aby pozew o rozwód mógł stać się początkiem sprawy rozwodowej, musi zawierać odpowiednie elementy.

 

Najbardziej istotne elementy pozwu rozwodowego:

·        oznaczenie stron

·        oznaczenie sądu

·        nazwa pisma

·        żądania

·        uzasadnienie

·        podpis

 

Poniżej prezentujemy, co dokładnie oznaczają powyższe elementy – dzięki temu przygotowanie właściwego pozwu o rozwód będzie jeszcze łatwiejsze.

 

Oznaczenie stron

W pozwie rozwodowym określamy strony, czyli osoby, których rozwód ma dotyczyć. Stronami w tym przypadku są małżonkowie. Pozew powinien zawierać ich imiona, nazwiska, numery PESEL i dokładne adresy pobytu.

 

Oznaczenie sądu

W dokumencie oznacza się właściwy sąd okręgowy, do którego kieruje się pismo. Najczęściej jest to sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie ostatnio mieszkali wspólnie, jeżeli jeden z małżonków nadal tam mieszka.

 

Nazwa pisma

Pozew o rozwód powinien być odpowiednio oznakowany. Pod oznaczeniem stron i sądu należy umieścić napis „Pozew o rozwód bez orzekania o winie” albo „Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie”.

 

Żądania

W pozwie rozwodowym należy wskazać na żądania powoda, czyli osoby, która wnioskuje o rozwód. Określa się wówczas rodzaj rozwodu – bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie jednego z małżonków lub obojga z nich.

 

W tej części można zaznaczyć też chęć skorzystania z postępowania mediacyjnego, ale nie jest to konieczne. Określa się też takie kwestie jak zamieszkanie po rozwodzie, obciążenie kosztami rozwodu, władza rodzicielska, podział majątku.

 

Uzasadnienie

Pozew rozwodowy musi być też odpowiednio uzasadniony. Należy wskazać w nim przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego oraz wskazać dowody, jeśli istnieją.

 

Czy pozew rozwodowy trzeba przygotować z adwokatem?

Nie, nie jest to konieczne, ale wielu małżonków korzysta z takiej właśnie usługi. Konsultacja z adwokatem posiadającym doświadczenie w dziedzinie rozwodów pozwala na uzyskanie wielu wartościowych porad.

 

Adwokat może przygotować wraz z klientem kompletny pozew o rozwód Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/rozwody/ oraz w innych miejscowościach w kraju. Specjalista zadba o to, aby dokument zawierał wszystkie potrzebne elementy.

 

Pozew można także przyszykować we własnym zakresie – w sieci można znaleźć wiele wzorów oraz szablonów pozwów rozwodowych i porady, jak należy wypisać dokument samodzielnie.

 

Podpis

Pozew musi być podpisany przez osobę, która go wnosi. Gdy wnosi go wraz z adwokatem, jego podpis także powinien znaleźć się na dokumencie.

 

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Prawidłowo przygotowany pozew rozwodowy należy złożyć w wydziale cywilnym albo rodzinnym Sądu Okręgowego.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z wypisaniem i złożeniem pozwu rozwodowego warto skonsultować się z adwokatem.

 

Wystarczy tylko wprowadzić do wyszukiwarki internetowej słowa takie jak „pozew o rozwód Zielona Góra”, aby sprawdzić dostępne oferty kancelarii w danej miejscowości.